رونق بستان- از خدا خواهم طریقت زنده باد

 

رونق بستان

ای که  جان ما فدای جان تو

      رونق بستان ما عرفان تو

         دولت عشقت همه پاینده باد

                   جان هر عاشق ز تو آکنده باد

 

 

 تکیه قادریه طالبانی نجار

 

 

آسمانی از ستاره ماه و خورشید و فلک

آن همه پشت و پناهت،خوش تباری آمدی

ماه من به دور تو حلقه زده هر عارفی

در میان بیشترین جمع و زواری آمدی

از خدا خواهم طریقت زنده باد

از فیوضاتش حقیر هم گشته شاد

نور چشم و یاور جانم تویی

باعث ترویج ایمانم تویی

تا ابد عاصی دعا گوی تو است

چون گدا و سائل کوی تو است

/ 0 نظر / 16 بازدید