مراحل عرفان

 

مراحل عرفان

ده حقیقت را به نفس خود بدان 

پایه های عزت  هر روح و جان 

یک حقیقت توبه باشد ازگناه 

دومی زهدست به راه پادشاه 

هم توکل کردن است به لطف حق 

گرنماند در وجود ما رمق 

آن مقام دیگری باشد رضا 

همچنین صبر است به طاعات و بلا 

خالصا لله باید کار کرد 

همچو یاران رسول در نبرد 

پایه دیگری بود خوف از خدا 

از مقام بعد از آن باشد رضا 

زان به بعد در نور حق کردی فنا 

در جوارش تا ابد یابی بقا

 

ویس قرنی

دیوان اشعار

بر هان امینی

 

/ 0 نظر / 13 بازدید